NRJ

Alla hits nonstop!

NRJ är vårt andra nätverk som når 70 procent av Sveriges befolkning.
Stationen spelar hitmusik för unga vuxna.

Huvudmålgrupp: kvinnor 20-44 år.

 

NRJ

NRJ